Rybářský řád a pravidla rybaření - Pískovna Lysá


 • Před započetím rybolovu a odchodem na své lovné místo uhradí rybář pověřené osobě poplatek za rybolov a služby (viz ceník). Při vícedenní rezervaci se počítá každý započatý den. Povolenka se zakupuje na smluveném místě u pískovny.
 • Povolenka není přenosná na druhou osobu.
 • V průběhu sportovního rybolovu dbá rybář zásad a podmínek rybolovu, při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků; případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě.
 • Rybář po zaujmutí lovného místa dbá zásad kultury lovu a hygieny v průběhu celé doby sportovního rybolovu a zejména pak při odchodu z lovného místa.
 • Ryby lze chytat max. na 2 pruty (každá udice může mít pouze jeden návazec s komerčně vyráběným jednoháčkem s protihrotem); při lovu ryb přívlačí nebo muškařením (s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem) je povolen pouze 1 prut, přičemž nesmějí být další pruty nastraženy.
 • Při lovu na položenou vyžadujeme použití průběžné montáže (dovoluje rybě snadněji se zbavit olova po přetržení vlasce), NE BEZPEČNOSTNÍ !!!!
 • Zasekávat rybu není nutné. Stačí přizvednout prut.
 • Vnadění ryb smí být prováděno pouze pomocí boilie a pelet.
 • Označování krmného místa není povoleno.
 • Je zakázáno používat pletené odhozové šňůry.
 • Zakázány jsou rovněž srkačky !!!
 • Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby vaničkového tipu. Šíře podběráku min. 80 cm. Každý rybář musí mít desinfekci a pean.
 • Ryby se musí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody. Focení ryby mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou a to ve dřepu či v pokleku. Ryba nesmí při manipulaci na břehu „oschnout". Je nutné ji v dostatečné míře polévat vodou z předem připraveného vědra. Je zakázáno ponechávat ryby v saku, vezírku apod.
 • Na revíru je zakázáno lovit mimo vyhrazená místa, loví se pouze na dlouhých stranách pískovny.
 • Je zakázáno poškozovat veškeré okolní porosty VČETNĚ LÁMÁNÍ A OLAMOVÁNÍ SUCHÝCH VĚTVÍ !!!
 • V případě, že vás doprovází čtyřnohý miláčci, uklízejte po nich prosím výkaly a nenechejte je ničit okolní porosty, či hrabat díry apod.
 • Při příchodu a odchodu ze stanoviště je rybář povinen zanechat pořádek. Přivezené odpadky je nutné odvézt a náležitě zlikvidovat (CIGARETOVÉ NEDOPALKY a zátky od piva jsou TAKÉ ODPAD)!
 • PROSÍME, dodržujte u vody od 22 hod NOČNÍ KLID.
 • Omezte cestování autem okolo revíru.
 • Odjezd z lovného místa bez komunikace se správcem je nepřípustný - je to považováno za pytláctví.

Porušení pravidel je důvodem k ukončení lovu a následného vykázání z revíru bez finanční náhrady odebrané povolenky.

Škodu způsobenou porušením pravidel hradí neukázněný rybář v plné výši.