Pravidla rybolovu

Milí rybáři a milé rybářky,
jsme rádi, že se zajímáte o lov ryb právě na našem soukromém rybářském revíru Pískovna Lysá. Než k nám přijedete, prosím, přečtěte si tohoto průvodce, kde najdete nejen pravidla rybolovu, ale všechny potřebné informace, které byste měli znát. Děkujeme vám za dodržení pravidel, čím nám pomáháte udržovat náš kousek rybářského ráje pro vás stále atraktivním. Přejeme vám nejen mnoho krásných úlovků, ale zejména příjemně strávený čas, který rádi zopakujete.

 • Mapu revíru najdete ZDE. Jsou na ní označena lovná místa, poloha dvou suchých záchodů, správcovského domku a příjezd k revíru.
 • Každé lovné místo je určeno pro 2 rybáře a má na šířku přibližně 35 metrů.
 • Střídání rybářů je v 08:00 nebo 20:00. Jiné časy příjezdu jsou možné pouze po předchozí dohodě se správcem.
 • Pro rezervaci, prosím, kontaktujte správce revíru jedním z těchto způsobů:
 • Při rezervaci prosím uveďte:
 • jméno a příjmení kontaktní osoby
 • telefonní číslo kontaktní osoby
 • datum a čas příjezdu
 • datum a čas odjezdu
 • celkový počet lovících
 • celkový počet doprovodu (nelovících) – děti i dospělí
 • počet psů
 • karavan či obytný vůz: ano / ne
 • chcete si zapůjčit polstrovanou vaničkovou podložku (povinná výbava): ano / ne
 • chcete si zapůjčit velký podběrák (povinná výbava): ano / ne
 • preferovaná lovná místa (pokud máte)
 • Správce vám následně spočítá celkovou cenu dle platného ceníku a po vašem odsouhlasení závazně potvrdí vaši rezervaci.

Příjezd k revíru a ohlášení správci

 • Příjezd k revíru je ze silnice mezi Starou Lysou a Lysou nad Labem. Asi 200 m za křižovatkou Dvorce X Lysá nad Labem X Stará Lysá ve směru Stará Lysá odbočte doleva na nezpevněnou cestu a po asi dalších 50 metrech dojedete k bráně. Vpravo před sebou uvidíte náš revír. GPS souřadnice: 50.2108769N, 14.8006350E.
 • Navigace vás může vést ze směru od Prahy na odbočku na nezpevněnou cestu přímo ve Dvorcích. To však ignorujte kvůli horšímu terénu. Místo toho jeďte dál po hlavní silnice přes Dvorce a dále dle instrukcí výše.
 • Za bránou odbočte doprava a podél vody po asi 100 metrech dojedete k správcovskému domku, který se nachází u jediného mola revíru (viz. mapa). Před započetím rybolovu a odchodem na lovné místo uhradí rybář správci poplatek za rybolov a služby dle platného ceníku.
 • Příjezd je možný nejdřív 30 min před zahájením lovu. Dopřejte prosím lovícímu před vámi poklidné ukončení lovu.
 • Při převzetí je lovící povinen zkontrolovat lovné místo a nahlásit případné nesrovnalosti správci, zejména nepořádek, přemístěné ohniště, ulámané větve atd.

Lovné metody, montáže a průběh rybolovu

 • Lov je povolen non-stop, a to maximálně na 2 pruty. Každý prut může mít pouze jeden návazec opatřený jedním jednoháčkem s protihrotem.
 • Lov přívlačí nebo muškařením je povolen pouze na 1 prut, s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem, přičemž nesmí být další pruty nastraženy.
 • Chytá se pouze na vyhrazených místech, a to metodou tzv. „chyť a pusť“. Ponechávat ryby v saku či vezírku ani dočasně není povoleno.
 • Minimální průměr kmenového vlasce musí mít 0,28 mm, dále návazec musí mít přiměřeně menší nosnost oproti kmenovému vlasci, aby plnil svoji funkci.
 • Při lovu na položenou jsou povolené výhradně únikové (průběžné, nikoliv bezpečnostní) montáže. Olovo či krmítko tedy musí být zcela průběžné, nesmí být zachyceno pomocí pojistky v obratlíku, dále nesmí být nad olovem žádná zarážka. V případě utržení návazce či kmenového vlasce musí olovo bez jakýchkoliv překážek automaticky sklouznout z utrženého vlasce.
 • Při lovu na položenou je zákaz používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. Je taktéž zakázáno používat srkačky.
 • Návazec může být monofil, fluorcarbon i pletený. Pletený návazec však musí být výhradně kaprařský, nikoliv tenký vláčkařský, který by mohl pořezat rybu (zejména koutky rybí tlamy) při zdolávání.
 • Vnadění ryb je možné pouze pomocí boilies a pelet. Vnadění partiklem a krmítkovou směsí je zakázáno. Krmítková směs vč. partiklu je však povoleno použít do krmítka.
 • Vnadění je možné ručně, pomocí tzv. kobry a zavážecí či zakrmovací loďky a zakrmovací rakety.
 • Používání vlastního člunu je možné pouze pro účely vysvobození ryby či montáže v případě uvíznutí. Je zákaz zavážení montáží a vnadění či zdolávání z člunu vč. označování lovných míst.
 • Pokud lovící nemá k dispozici člun vlastní, po předchozí dohodě se správcem si může zapůjčit správcovský pro účely vysvobození montáže. V případě uvíznutí vč. ryby je rybář povinen si zapůjčit člun vždy, a pokusit se ulovenou rybu bezpečně vysvobodit.
 • Zakázané nástrahy: živá či mrtvá rybička a také její části. Všechny ostatní nástrahy vč. partiklu jsou povoleny.
 • Po nahození je rybář povinen použít tzv. „baitrunner“ nebo dostatečně povolit brzdu, aby v případě prudkého záběru mohla ryba volně odvíjet vlasec.
 • Při záběru je zakázáno zasekávat rybu – stačí prut přizvednout. Zamezíte tím zbytečnému zranění ryby.
 • Při vylovení ryby je povinnost použít velký podběrák s rameny o šíři min. 80 cm (nejlépe s malými očky, aby ryba nepřišla o šupiny). Pro vylovení menších ryb může mít rybář k dispozici případně i další menší podběrák.
 • Po vylovení ryby je rybář povinen vždy použít polstrovanou vaničkovou podložku s okraji vysokými min. 15 cm. Vaničková podložka musí být umístěna na vodorovném terénu (nikoli z kopce), aby z ní ryba nemohla vyklouznout. Ryba nikdy nesmí být pokládána na zem či do trávy. Podložka musí být čistá, nesmí být obalena pískem či jinými nečistotami, které by mohly rybu zranit.
 • Ryba nesmí při manipulaci na břehu „oschnout". Je nutné ji v dostatečné míře polévat vodou z předem připravené nádoby.
 • Nezbytná manipulace s rybou musí být vždy maximálně šetrná, aby nedošlo k jejímu zranění.
 • Vyháčkování musí probíhat maximálně šetrně tak, aby nedošlo k natržení huby. V případě potřeby je rybář povinen použít peán či jiný profesionální vyprošťovač háčku, dále rybu ošetřit vhodnou desinfekcí. Pokud je háček zapíchnut příliš hluboko a nelze ho bezpečně vyprostit ani pomocí peánu, nikdy nesmí být háček vytrháván na sílu. V takovém případě musí rybář vlasec ustřihnout co nejblíže huby a pustit rybu bez další manipulace zpět do vody. Ryba je schopna se časem zbavit takového háčku sama.
 • Focení ryby mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou, a to ve dřepu či v pokleku. Jakákoliv manipulace s ulovenou rybou mimo podložku je přísně zakázaná. Pouštění ryby musí probíhat taktéž z podložky.
 • Při focení a manipulaci prosím dbejte, aby se ryba nedotýkala oblečení, a nedošlo tak k setření jejího ochranného slizu. Dále rybář musí zamezit zranění ryby svými hodinkami, šperky atd. Ryba se musí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody.
 • Ulovena ryba (zejména jeseter a amur) může být po delším zdolávání vyčerpaná a v takovém případě se musí vždy tzv. "rozplavat". Rybář je povinen takto oslabenou rybu ponořit pod hladinu a opakovaně s ní pohybovat dopředu a dozadu tak dlouho, než nebude ryba schopná sama odplavat.
 • V případě, že rybář nevlastní požadovaný typ podběráku či vaničkovou podložku, v omezeném množství je možné si je zapůjčit za poplatek u správce. Zájem o takovou zápůjčku je nezbytné hlásit dopředu při rezervaci lovného místa.
 • Rybář je povinen nejpozději 15 min před ukončením doby lovu lovné místo kompletně vyklidit a předat správci, resp. dalšímu rybáři.

Ostatní neméně důležitá pravidla

 • Rybář s platnou povolenkou může mít s sebou doprovod 1 další nelovící osoby (dospělý / dítě) v ceně povolenky. Každá další osoba vč. psů musí být správcem předem odsouhlasená, přičemž je rybář povinen uhradit za ně poplatek dle platného ceníku.
 • Lovící nese plnou odpovědnost za dodržení veškerých pravidel i za svůj doprovod.
 • V případě nutnosti odjezdu rybáře či jeho doprovodu během rybolovu (např. nakoupit) je odjezd nutno předem nahlásit správci. V případě nenahlášení odjezdu to bude považováno jako pytláctví a bude rybolov ukončen bez náhrady povolenky.
 • Případné krátkodobě návštěvy je rybář povinen předem nahlásit správci. Návštěvy musí nechat svá vozidla před vjezdovou branou, podél příjezdové cesty tak, aby zůstala komunikace průjezdná. Příjezd i odjezd krátkodobé návštěvy je možné pouze mezi 08:00 a 22:00.
 • Návštěvníci revíru jsou povinní dodržet zásady kultury lovu a hygieny. Je přísný zákaz vykonávat zejména velké potřeby mimo suché záchody. Lovící je povinen bezodkladně uklidit exkrementy po svém čtyřnohém miláčkovi, dále zabránit jakémukoliv ničení okolí revíru vč. hrabání děr apod.
 • Stejná povinnost rybáře se vztahuje i na chování svých dětí. Máme je rádi, ale prosím mějte na paměti, že ostatní lovící chtějí mít na pro svůj koníček klid.
 • Koupání je povoleno výhradně pro lovící a jejich doprovod, pouze po předchozí domluvě s okolními rybáři a na vlastní nebezpečí. Povolené místo pro koupání je v blízkosti břehu u vlastního lovného místa, případně po dohodě se správcem u zadního kratšího břehu. Koupání osob do 18 let je povoleno jen za bezprostřední přítomnosti dospělé osoby. Dále je přísný zákaz koupání pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Prosím, vždy mějte na paměti, že nejsme koupaliště, ale rybářský revír, nikdy proto nesmí být ostatní rybáři rušeni při lovu.
 • Je přísný zákaz používání šamponů, mýdel, čistících prostředků apod.
 • V celém areálu vč. příjezdové cesty platí přísný zákaz odhazování jakýchkoliv odpadků. Dále je povinnost průběžně udržovat pořádek a čistotu v okolí lovného místa.
 • Po skončení rybolovu je rybář povinen zanechat lovné místo kompletně uklizené a veškeré vyprodukované odpadky odvézt.
 • Je zákaz odhazovat jakékoliv odpadky do ohniště vč. cigaretových nedopalků, zátek od piva, zbytků uříznutého vlasce, obalů, plechovek atd.
 • Jakákoliv manipulace s ohništěm, zejména jeho přesouvání je zakázané. Dále je zákaz rozdělávání ohně mimo vyhrazená ohniště.
 • Poškozovat veškeré okolí revíru a lámání větví, vč. suchých, je přísně zakázáno.
 • Prosím, dodržujte noční klid (od 22:00 do 06:00). I přes den se však, prosím, chovejte k ostatním rybářům i správcům vždy ohleduplně.
 • Vyjma příjezdu před zahájením a odjezdu po ukončení lovu je jakékoliv ježdění vozidly okolo revíru zakázáno.
 • Svým autem můžete parkovat bezprostředně u svého lovného místa. Své vozidlo prosím vždy důkladně zajistěte proti pohybu, dále se ujistěte, že z něj neunikají žádné provozní kapaliny.
 • Mimo příjezdu a odjezdu prosím mějte vždy vypnutý motor svého vozidla (např. při vyřizování povolenky u správce).
 • Své rybářské náčiní i vozidla umístěte tak, aby byla komunikace kolem revíru průjezdná a nemohlo dojít k zbytečné škodě na cizím či vlastním majetku.
 • V případě ulovení znatelně nemocné ryby, prosím, ihned nahlaste takovou skutečnost správci. Než se dostaví správce úlovek zkontrolovat, držte rybu v podběráku ve vodě. Jedině správce je oprávněn určit další osud takového úlovku. Lovící je dále povinen nahlásit správci případný nález uhynulé ryby.
 • Lovící je povinen nahlásit správci jakékoliv zaznamenané porušení pravidel ostatními návštěvníky revíru.

Vybavení a služby

 • Každá dvojice lovných míst má k dispozici vlastní ohniště. Dříví je možné si zakoupit u správce za poplatek dle ceníku, ale preferujeme, aby si rybáři vozili dříví vlastní.
 • Lovná místa č. 1, 9 a 10 jsou vybavena dřevěným přístřeškem vč. posezení. Povolenku pro tato lovná místa vydáváme pouze pro 2 rybáře. Ostatní lovná místa (č. 2 až 8) lze pronajmout i pro jednotlivce (vždy A nebo B).
 • Rybáři mají k dispozici dva suché záchody, každý na jedné straně Pískovny.
 • U lovného místa č. 1. je k dispozici elektrická přípojka, odkud je možné po předchozí dohodě se správcem natáhnout elektřinu prakticky ke kterémukoliv lovnému místu. Prodlužovačku si musí rybáři dovézt vlastní a v náležité délce, aby dosáhla k lovnému místu.
 • Telefony si případně můžou rybáři dobít v správcovském domku.
 • Lovící můžou využít ledničku u správce na uložení vlastního občerstvení / jídla – v omezeném množství.
 • Nemáme: chatky, sprchy, Wi-Fi na lovných místech.
 • Neprodáváme: jídlo, občerstvení, rybářské potřeby, nástrahy, návnady atd.

Porušení jakýchkoliv z výše uvedených pravidel je důvodem k ukončení lovu a následnému vykázání z revíru bez finanční náhrady za odebranou povolenku. Škodu způsobenou porušením pravidel hradí neukázněný rybář po vyčíslení okamžitě a v plné výši správci.

Povolenka není přenosná na druhou osobu a jejím zakoupením rybář automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly rybolovu i se sankcemi při jejich nedodržení.

Scroll to Top